Giao dự toán cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Ngày hỏi:25/08/2018

Việc giao dự toán cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định như thế nào? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Thiên Trang - trang_*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giao dự toán cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 180/2016/TT-BTC quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích do Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   a) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định giao dự toán thu, chi hàng năm cho Quỹ và Ban Quản lý Chương trình, các đơn vị có liên quan (chi hoạt động quản lý chương trình) gửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước;

   b) Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra dự toán thu, chi đối với Quỹ, Ban Quản lý Chương trình và các đơn vị có liên quan. Trường hợp việc phân bổ và giao dự toán của Bộ Thông tin và Truyền thông không đúng chính sách, chế độ quy định thì yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh lại chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo phân bổ;

   c) Căn cứ quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao dự toán thu, chi cho các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Quỹ có trách nhiệm chuyển kinh phí từ tài khoản của Quỹ về tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước của Ban Quản lý Chương trình và các đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện.

   Trên đây là tư vấn về giao dự toán cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 180/2016/TT-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn