Gói mua sắm phương tiện vận chuyển được lựa chọn thầu bằng chào hàng cạnh tranh một giai đoạn một túi hồ sơ không?

Ngày hỏi:05/05/2020

Hạng mục mua sắm phương tiện vận chuyển - theo Thông tư 58/2016/TT-BTC có đường thực hiện lựa chọn thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh một giai đoạn một túi hồ sơ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định: Các hình thức lựa chọn nhà thầu bao gồm: đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

   Mặt khác, tại Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 quy định phương thức một giai đoạn 1 túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp sau:

   - Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

   - Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

   - Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

   - Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

   - Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

   Như vậy với gói thầu mua sắm phương tiện vận chuyển bạn được lựa chọn thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh một giai đoạn một túi hồ sơ.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn