Hạch toán kế toán và chế độ báo cáo ngân quỹ nhà nước

Ngày hỏi:16/09/2017

 Hạch toán kế toán và chế độ báo cáo ngân quỹ nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Phúc Thắng, là sĩ quan quân đội đã về hưu, hiện đang sinh sống tại Quảng Nam có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp như sau: Hạch toán kế toán và chế độ báo cáo ngân quỹ nhà nước được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! (0978******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hạch toán kế toán và chế độ báo cáo ngân quỹ nhà nước được quy định tại Điều 12 Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1.Hạch toán kế toán

   a) Các khoản tạm ứng, hoàn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước được hạch toán theo chế độ kế toán ngân sách nhà nước;

   b) Các khoản phí tạm ứng (gồm phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn) được hạch toán, tổng hợp vào thu, chi nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước theo cơ chế tài chính của Kho bạc Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quy định.

   2. Chế độ báo cáo

   a)Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 7 hằng năm) và 1 năm (trước ngày 30 tháng 01 hằng năm), Kho bạc Nhà nước báo cáo Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước 6 tháng và 1 năm;

   b) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 7 hằng năm) và 1 năm (trước ngày 15 tháng 01 hằng năm), Sở Tài chính báo cáo Kho bạc Nhà nước tình hình sử dụng tạm ứng ngân quỹ nhà nước 6 tháng và 1 năm theo Mẫu03 ban hành kèm theo Thông tư này;

   c)Định kỳ 6 tháng (trước ngày 05 tháng 7 hằng năm) và 1 năm (trước ngày 10 tháng 01 hằng năm), Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh báo cáo tình hình tạm ứng ngân quỹ nhà nước, thu hồi tạm ứng ngân quỹ nhà nước và số thu phí tạm ứng, phí tạm ứng quá hạn gửi Kho bạc Nhà nước theo Mẫu 04 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về hạch toán kế toán và chế độ báo cáo ngân quỹ nhà nước theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 30/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn