Hệ số điều chỉnh tính tiền khai thác tài nguyên nước từ 01/09/2017

Ngày hỏi:25/07/2017

Hệ số điều chỉnh tính tiền khai thác tài nguyên nước từ 01/09/2017 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Minh, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tôi có một số vấn đề cần được hỗ trợ. Cụ thể: Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi hệ số điều chỉnh tính tiền khai thác tài nguyên nước từ 01/09/2017 được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ số điều chỉnh tính tiền khai thác tài nguyên nước từ 01/09/2017
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 82/2017/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/09/2017) về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thì:

   1. Hệ số điều chỉnh quy định tại Điều 6 của Nghị định này được xác định như sau:

   K = 1 + (K1+ K2 + K3)

   Trong đó:

   K1 - Hệ số chất lượng nguồn nước khai thác;

   K2 - Hệ số loại nguồn nước khai thác;

   K3 - Hệ số điều kiện khai thác.

   2. Hệ số chất lượng nguồn nước khai thác (K1) được xác định theo chất lượng của nguồn nước mà tổ chức, cá nhân khai thác.

   3. Hệ số loại nguồn nước khai thác (K2) được xác định theo loại nguồn nước bao gồm nước mặt, nước dưới đất do tổ chức, cá nhân khai thác.

   4. Hệ số điều kiện khai thác (K3) xác định căn cứ vào điều kiện khai thác cụ thể của nguồn nước mà tổ chức, cá nhân khai thác.

   5. Giá trị của hệ số được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

   Như vậy, hệ số điều chỉnh k là căn cứ để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại Điều 6 của Luật này. Từ quy định này có thể thấy là, quyền khai thác tài nguyên nước có thể định giá được vằng tiền và đây là quyền tài sản. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khác với thuế tài nguyên nước, phí và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đó là khoản thu của chủ sở hữu khi cho các chủ thể khác sử dụng tài sản của mình thương tự như khoáng sản, đất đai.

   Trên đây là nội dung tư vấn về hệ số điều chỉnh tính tiền khia thác tài nguyên nước từ 01/09/2017. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 82/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn