Hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia

Ngày hỏi:15/09/2018

Xin chào các anh chị trong Ban biên tập, tôi tên là Mạnh Cường sinh sống tại Tây Ninh, tôi đang tìm hiểu về kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý khuyến công quốc gia, cho tôi hỏi hồ sơ và thời gian đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia được pháp luật quy định như thế nào? Mong sớm nhận được hồi đáp của anh chị, Cảm ơn Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 17/2018/TT-BCT sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, hồ sơ và thời gian kế hoạch khuyến công được quy định như sau:

   1. Đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia

   a) Các đơn vị gửi đăng ký kế hoạch về Sở Công Thương gồm các tài liệu sau:

   - Công văn đề nghị của đơn vị;

   - Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia.

   b) Sở Công Thương tổng hợp, lựa chọn và gửi báo cáo đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này về Cục Công Thương địa phương trước ngày 20 tháng 6 hàng năm.

   2. Hồ sơ thẩm định cấp cơ sở

   Các đơn vị gửi 02 bộ hồ sơ đề án đã đăng ký hoặc Bản đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia (đối với đề án điểm) về Sở Công Thương để thẩm định cấp cơ sở.

   Hồ sơ đề án gồm: Đề án được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư này; Văn bản đề nghị hỗ trợ của đơn vị thụ hưởng (đối với đề án mà đơn vị thực hiện đề án không đồng thời là đơn vị thụ hưởng). Một số dạng đề án phải kèm theo các tài liệu như quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

   3. Hồ sơ thẩm định cấp Bộ

   Các địa phương, đơn vị và Trung tâm Khuyến công quốc gia ở các vùng gửi 01 bộ hồ sơ đề án đã đăng ký hoặc Bản đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia (đối với đề án điểm) về Cục Công Thương địa phương trước ngày 30 tháng 9 hàng năm (trường hợp khác theo hướng dẫn của Cục Công Thương địa phương) để thẩm định cấp Bộ. Hồ sơ đề án gồm:

   - Đề án khuyến công quốc gia;

   - Phiếu thẩm định cấp cơ sở (theo Mẫu số 4a hoặc 4b của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này);

   - Một số dạng đề án phải kèm theo các tài liệu như quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hoạt động khuyến công
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn