Hồ sơ yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong tố tụng hình thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát

Ngày hỏi:06/09/2018

Là công chức nhà nước đã về hưu, tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập cung cấp thông tin. Ban biên tập cho tôi hỏi trong quá trình giải quyết vụ án hình sự nếu Viện kiểm sát nhân dân không thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình, việc đó yêu cầu phải được bồi thường. Thì Hồ sơ yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong tố tụng hình thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát bao gồm những giấy tờ nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong tố tụng hình thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát bao gồm những giấy tờ quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định 304/QĐ-VKSTC năm 2018 quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Văn bản yêu cầu bồi thường được lập theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy định này;

   - Văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường là bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định rõ người bị thiệt hại thuộc một trong các trường hợp được Nhà nước bồi thường quy định tại Điều 35 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

   - Tài liệu chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại gồm một trong các giấy tờ sau: chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh, giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người bị thiệt hại làm việc;

   - Tài liệu chứng minh nhân thân của người yêu cầu bồi thường và chứng minh tư cách là người đại diện hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại không trực tiếp yêu cầu bồi thường theo quy định tại điểm c khoản này, các điểm b và c khoản 2 Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

   - Tài liệu chứng minh các thiệt hại yêu cầu bồi thường;

   - Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu bồi thường (nếu có).

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn