Hỗ trợ vay vốn xây nhà ở phòng tránh lụt bão

Ngày hỏi:30/07/2015

Hiện nay có nhiều nguồn hỗ trợ và mức hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ lụt xây dựng nhà ở tránh lụt bão ở các huyện cũng khác nhau. Tôi muốn biết rõ hơn những quy định của Nhà nước về mức hỗ trợ, mức cho vay và các nguồn vốn vay để áp dụng ở địa phương?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Thông tư số 16/2014 ngày 23/10/2014 hướng dẫn thực hiện quyết định số 48/2014 ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lụt bão, lũ ở khu vực miền Trung. Mức hỗ trợ, mức vay và phương thức cho vay quy định như sau: Mức hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước (gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ 14 triệu đồng/hộ; những hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì ngân sách Nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Mức vay và phương thức cho vay như sau: Mức vay: Hộ gia đình thuộc diện đối tượng theo quy định của quyết định này có nhu cầu vay vốn thì được vay tối đa 15 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt. Lãi suất vay 3%/năm; thời hạn vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay. Phương thức cho vay: Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội hoặc trực tiếp cho vay. Ngoài mức hỗ trợ và mức vay, hộ gia đình tham gia đóng góp và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt đảm bảo quy mô và chất lượng theo quy định. Vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương hỗ trợ các hộ gia đình theo mức quy định theo tỷ lệ sau: + Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận. + Ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% nhu cầu kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%, gồm thành phố Đà Nẵng và Khánh Hòa. + Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho các hộ gia đình thuộc diện đối tượng vay (kể cả những hộ đã được vay trong các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác trước đây) theo nguồn vốn cho vay do ngân sách Trung ương cấp 50% trên tổng số vốn vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội, 50% còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động. Ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định. Ngoài ra còn các nguồn vốn khác như: Vốn huy động từ "Quỹ vì người nghèo". Vốn tham gia đóng góp của chính hộ gia đình được huy động từ gia đình, dòng họ. Vốn huy động từ việc vận động, tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai. Vốn lồng ghép từ các chương trình, mục tiêu khác


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn