Hoàn tạm ứng cho ngân sách nhà nước chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Ngày hỏi:25/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thu Anh, hiện đang là công chức phòng nội vụ của huyện, có thắc mắc tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Việc hoàn tạm ứng cho ngân sách nhà nước chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự đã tạm ứng trước đó được quy định ra sao? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hoàn tạm ứng cho ngân sách nhà nước chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Sau khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền của đối tượng phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án, chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng chi cưỡng chế thi hành án trước đó cho cơ quan thi hành án dân sự.

   Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đối tượng phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án để thu hồi kinh phí đã tạm ứng.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin thắc mắc đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn