Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp người nhiễm chất độc hóa học

Ngày hỏi:05/05/2017
Tôi được biết, Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 4/2/2016 của Chính phủ đã thống nhất chuyển nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 1/9/2012 theo mức suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% sang hưởng trợ cấp người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%. Tôi xin hỏi, chủ trương này có thực hiện được không? Nếu có thì bao giờ được truy lĩnh?
 

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Ngày 29/6/2016 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 1/9/2012.

   Thời điểm điều chỉnh, mức điều chỉnh, truy lĩnh, truy nộp trợ cấp được quy định rõ trong Thông tư. Đề nghị ông tham khảo Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH và liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương để được hướng dẫn, xem xét giải quyết.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH Tải về
  Trợ cấp
  Nhiễm chất độc hóa học
  Đối tượng nhiễm chất độc hóa học
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn