Kế hoạch kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường gồm những nội dung gì?

Ngày hỏi:01/11/2018

Chào anh chị, theo tôi được biết là Bộ tài chính vừa mới ban hành văn bản về trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường. Kế hoạch kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường gồm những nội dung gì? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 35/2018/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, có hiệu lực ngày 26/11/2018, Kế hoạch kiểm tra của Tổng cục quản lý thị trường phải có những nội dung chủ yếu sau:

   - Căn cứ ban hành kế hoạch kiểm tra;

   - Mục đích, yêu cầu kiểm tra;

   - Danh sách cụ thể tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân hoặc địa điểm, địa chỉ kinh doanh được kiểm tra theo kế hoạch, trừ trường hợp kế hoạch định kỳ của Tổng cục Quản lý thị trường mang tính định hướng chung về nhóm đối tượng kiểm tra, mặt hàng hoặc lĩnh vực, địa bàn kiểm tra;

   - Các nội dung kiểm tra;

   - Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch kiểm tra, bao gồm cả cơ quan, đơn vị thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện;

   - Dự kiến thời gian thực hiện kế hoạch; dự kiến số lượng tổ chức, cá nhân được kiểm tra cụ thể theo tuần hoặc theo tháng cho từng đơn vị;

   - Dự kiến thành phần lực lượng kiểm tra, bao gồm cả phối hợp với các cơ quan nhà nước khác để kiểm tra (nếu có);

   - Dự kiến kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác phục vụ kiểm tra;

   - Chế độ báo cáo.

   Trên đây là nội dung nguyên tắc về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn