Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội

Ngày hỏi:09/06/2017

Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một số thắc mắc trong lĩnh vực an ninh trật tự mong được ban biên tập tư vấn. Tôi được biết sắp tới nhà nước sẽ ban hành quy định mới về việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an nình trật tự. Vậy cụ thể việc Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội được quy định như thế nào? Cụ thể được quy định tại văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Minh Huyền (huyen****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội được quy định tại Điều 16 Thông tư 55/2017/TT-BTC quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội có hiệu lực từ ngày 06/07/2017 như sau:

   1. Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước phải thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính về công tác khóa sổ kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm; đồng thời các đơn vị dự toán phải thực hiện:

   a) Về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước: Rà soát các khoản phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ vào ngân sách nhà nước (đặc biệt là các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đã giao trong dự toán ngân sách đầu năm) để phối hợp với các cơ quan tài chính, cơ quan quản lý thu, Kho bạc nhà nước cùng cấp có biện pháp xử lý theo chế độ quy định.

   b) Về nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước: Rà soát toàn bộ dự toán được cấp có thẩm quyền giao (kể cả dự toán bổ sung); kiểm tra, xem xét các khoản dư tạm ứng và tồn quỹ tiền mặt để chủ động chi tiêu, thanh toán tạm ứng trong năm.

   Đối chiếu với Kho bạc nhà nước về số liệu dự toán, tạm ứng, dư dự toán và dư tài khoản tiền gửi của đơn vị đảm bảo khớp đúng về tổng số và chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước trước khi lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

   c) Xử lý ngân sách nhà nước cuối năm và số dư tài khoản tiền gửi của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Công an thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

   2. Xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Công an thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, hướng dẫn của Bộ Tài chính công tác quyết toán ngân sách nhà nước và thực hiện theo nguyên tắc:

   a) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm xét duyệt báo cáo quyết toán ngân sách (bao gồm toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách, kể cả khoản trích để lại chi theo chế độ quy định) và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán ngân sách cho đơn vị dự toán cấp dưới; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, phê duyệt.

   b) Đơn vị dự toán cấp 1 có trách nhiệm duyệt báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm của Bộ Công an gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định.

   c) Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước gửi cơ quan quản lý cấp trên và Bộ Tài chính phải thuyết minh đầy đủ tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, giải trình rõ nguyên nhân không đạt dự toán thu, chi ngân sách (nếu có), số dư tạm ứng, dư tài khoản tiền gửi; báo cáo tình hình thực hiện, xử lý các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

   Trên đây là quy định về Kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 55/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn