Khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có phải thực hiện cam kết chi tại kho bạc nhà nước không?

Ngày hỏi:24/06/2020

Về việc thực hiện thủ tục cam kết chi tại Kho bạc nhà nước. Cho hỏi các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có phải thực hiện cam kết chi tại kho bạc không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 1 Thông tư 40/2016/TT-BTC có quy định như sau:

   Tất cả các Khoản chi của ngân sách nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán đối với chi thường xuyên hoặc giao kế hoạch vốn đối với chi đầu tư (gồm cả dự toán ứng trước), có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ theo chế độ quy định và có giá trị hợp đồng từ 200 triệu đồng, trở lên đối với các Khoản chi thường xuyên hoặc từ 1.000 triệu đồng trở lên trong chi đầu tư xây dựng cơ bản thì phải được quản lý, kiểm soát cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước trừ các trường hợp cụ thể sau:

   ...

   Các Khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trừ trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với các nhà thầu để thực hiện xây dựng khu tái định cư, chi phí rà phá bom mìn, di chuyển đường điện, đường cáp.

   ...

   Như vậy, đối với khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với các nhà thầu để thực hiện xây dựng khu tái định cư, chi phí rà phá bom mìn, di chuyển đường điện, đường cáp thì sẽ phải thực hiện cam kết chi tại Kho bạc Nhà nước.

   Các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn lại sẽ không phải thực cam kết chi tại Kho bạc nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 1 Thông tư 40/2016/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn