Khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giao thông Vận tải

Ngày hỏi:16/08/2019

Cho tôi hỏi việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giao thông Vận tải được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoán kinh phí sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giao thông Vận tải quy định tại Điều 4 Quyết định 1281/QĐ-BGTVT năm 2018 về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

   1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quyết định mức khoán cụ thể đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan mình đối với các trường hợp sau:

   - Có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ mà Nhà nước không có nhà ở công vụ để bố trí.

   - Có tiêu chuẩn sử dụng máy móc, thiết bị mà đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị trang bị cho cá nhân để phục vụ nhiệm vụ được giao.

   2. Việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô thực hiện theo quy định riêng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT