Không có sự khác biệt giữa các địa phương về chế độ trợ cấp

Ngày hỏi:19/12/2014

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hương (tỉnh Thừa Thiên Huế), nhà bà Hương có 3 liệt sĩ ở TP. Huế, ngày 27/7/2014 gia đình bà nhận được 700.000 đồng tiền trợ cấp. Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng. Ở tỉnh Quảng Ngãi thì người thờ cúng 1 liệt sĩ được hưởng trợ cấp 300.000 đồng/năm Bà Hương thắc mắc, tại sao cùng một chính sách nhưng các địa phương lại thực hiện khác nhau? Vậy, địa phương nào thực hiện đúng, địa phương nào thực hiện sai quy định?

  Nội dung này được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 500.000 đồng.

   Theo quy định trên, trường hợp gia đình có nhiều liệt sĩ mà không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, nếu gia đình họ tộc ủy quyền theo hướng mỗi liệt sĩ có một người thờ cúng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần theo mức 500.000 đồng/năm; nếu gia đình họ tộc ủy quyền theo hướng một người thờ cúng tất cả các liệt sĩ thì người thờ cúng đó được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần của các liệt sĩ theo mức 500.000 đồng/liệt sĩ/năm.

   Chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được thực hiện thống nhất trong cả nước, không có sự khác biệt giữa các địa phương.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn