Kiểm soát thanh toán khoản chi nghiệp vụ chuyên môn tại cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí

Ngày hỏi:04/04/2019

Tôi thấy hiện nay, việc để cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng biên chế đã thu được những thành tích quan trọng. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc kiểm soát thanh toán các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn tại cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc kiểm soát thanh toán các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn tại cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí được quy định tại Mục II Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Căn cứ dự toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị để thực hiện chế độ tự chủ, giấy rút dự toán ngân sách nhà nước và các hồ sơ, chứng từ có liên quan đến từng khoản chi; Kho bạc Nhà nước thực hiện đối chiếu với các điều kiện chi theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II Thông tư này, tiêu chuẩn, định mức chế độ chi được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị cho từng nội dung công việc để kiểm soát, thanh toán cho đơn vị, song mức tối đa không được vượt tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Trường hợp đơn vị thực hiện chế độ tự chủ đề nghị chi vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ, song chưa vượt mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc đơn vị chưa gửi Quy chế chi tiêu nội bộ tới Kho bạc Nhà nước, thì Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 mục II Thông tư này.

   - Trường hợp các khoản chi chưa đủ điều kiện thanh toán, thì đơn vị đề nghị Kho bạc Nhà nước tạm ứng theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn