Kiểm soát, thanh toán việc sử dụng các khoản kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm tại cơ quan thực hiện cơ chế tự chủ

Ngày hỏi:04/04/2019

Đang làm việc trong một cơ quan nhà nước. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi từ Ban biên tập: Kiểm soát, thanh toán việc sử dụng các khoản kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm tại cơ quan thực hiện cơ chế tự chủ được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm soát, thanh toán việc sử dụng các khoản kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm tại cơ quan thực hiện cơ chế tự chủ quy định tại Mục II Thông tư 18/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Các khoản kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được chỉ được sử dụng cho các nội dung sau:

   + Bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức theo hệ số tăng thêm quỹ tiền lương, nhưng tối đa không quá 1,0 (một) lần so với quỹ tiền lương tính theo mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định;

   + Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích;

   + Chi cho các hoạt động phúc lợi trong cơ quan;

   + Chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động kể cả những trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức;

   + Chi thêm cho người lao động khi thực hiện tinh giản biên chế;

   + Trường hợp xét thấy khả năng kinh phí tiết kiệm không ổn định, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ có thể trích một phần số tiết kiệm được để lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

   - Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ, Quyết định của thủ trưởng đơn vị thực hiện chế độ tự chủ về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm được và văn bản tự xác định số kinh phí tiết kiệm trong năm của đơn vị, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát và thanh toán, chi trả cho đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn