Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày hỏi:01/09/2017

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có từ đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Phương, sống tại Hà Nội. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài chính. Tôi đang tìm hiểu về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tôi có thắc mắc cần được giải đáp. Cụ thể là: Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1269/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thì:

   Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

   Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các bộ, ngành và địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 để tổ chức thực hiện.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1269/QĐ-TTg năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn