Ký hợp đồng cho vay lại, hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi

Ngày hỏi:13/08/2019

Tôi đang công tác trong lĩnh vực tài chính. Tôi đang tìm hiểu các quy định về vốn vay ODA, vay ưu đãi. Anh chị cho tôi hỏi việc ký hợp đồng cho vay lại, hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 97/2018/NĐ-CP thì Ký Hợp đồng cho vay lại, Hợp đồng ủy quyền cho vay lại như sau:

   1. Sau khi thỏa thuận vay nước ngoài được ký kết, căn cứ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay lại nguồn vay ODA, vay ưu đãi, trong vòng 30 ngày làm việc, Bộ Tài chính ký hợp đồng:

   - Cho vay lại với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này; hoặc

   - Ủy quyền cho vay lại với cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng theo Mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này; hoặc

   - Ủy quyền cho vay lại với cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng theo Mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.

   2. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng ủy quyền cho vay lại, cơ quan được ủy quyền cho vay lại ký hợp đồng vay lại với bên vay lại để quản lý việc cho vay lại, thu hồi nợ.

   Trên đây là quy định về ký Hợp đồng cho vay lại, Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng ủy quyền
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn