Làm việc tại công ty tư nhân có bị trích nộp tiền quỹ phòng, chống thiên tai?

Ngày hỏi:26/08/2019

Cho tôi hỏi khoản tiền lương trích nộp quỹ phòng chống thiên tai của người lao động chỉ áp dụng đối với người làm việc trong đơn vị nhà nước hay cả những người làm việc ngoài nhà nước cũng phải nộp khoản tiền này vậy ạ? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Làm việc tại công ty tư nhân có bị trích nộp tiền quỹ phòng, chống thiên tai?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập quản lý Quỹ phòng chống thiên tai, có quy định:

   Điều 5. Đối tượng và mức đóng góp

   2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

   a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

   b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

   c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

   3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

   Như vậy, theo quy định trên thì không chỉ cán bộ, công chức viên chức làm việc trong doanh nghiệp nhà nước mới phải nộp quỹ phòng chống thiên tai mà người làm việc tại doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng phải nộp bạn nhé. Mức nộp của người làm việc trong các doanh nghiệp là 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn