Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày hỏi:04/12/2018

Tôi làm bên bộ phận dự toán nên cũng cần cập nhật kiến thức mới. Ban biên tập cho tôi hỏi năm 2019 việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được quy định như thế nào và quy định ở đâu? Mong Ban biên tập hướng dẫn. Xin cảm ơn 

Thanh Hương - Bình Dương

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được quy định tại Điều 16 Thông tư 101/2018/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2019) quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1. Dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được lập chi tiết theo từng loại trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, chi thực hiện các chế độ, chính sách, chi phí quản lý theo quy định tại Chương II Thông tư này.

   2. Việc lập dự toán kinh phí hằng năm được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn cụ thể quy trình và trình tự thời gian lập dự toán như sau:

   a) Phòng LĐTBXH và cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trực thuộc Sở LĐTBXH lập dự toán của năm kế hoạch gửi Sở LĐTBXH trước ngày 20 tháng 6 hằng năm;

   b) Sở LĐTBXH lập dự toán phần chi tại Sở LĐTBXH thực hiện, xem xét dự toán của các Phòng LĐTBXH, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; tổng hợp dự toán của toàn tỉnh, thành phố gửi Bộ LĐTBXH trước ngày 05 tháng 7 hằng năm;

   c) Bộ LĐTBXH xem xét dự toán của các Sở LĐTBXH; tổng hợp dự toán của cả nước gửi Bộ Tài chính trước ngày 20 tháng 7 hằng năm;

   d) Bộ Tài chính xem xét và tổng hợp dự toán kinh phí chi ưu đãi người có công với cách mạng vào dự toán chi ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán cho Bộ LĐTBXH trước ngày 20 tháng 11 năm trước.

   Trên đây là nội dung quy định về việc lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 101/2018/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn