Lập dự toán ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ, cơ quan trung ương

Ngày hỏi:14/12/2017

Lập dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ, cơ quan trung ương được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Thành Công, công chức nhà nước đã về hưu, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là việc lập dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ, cơ quan trung ương được quy định như thế nào? Văn bản pháp lý nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập dự toán ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ, cơ quan trung ương quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng CBCC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của năm báo cáo; yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm kế hoạch và hướng dẫn xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính:

   Các Bộ, cơ quan trung ương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC của năm kế hoạch (bao gồm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước và ở nước ngoài), tổng hợp dự toán đào tạo, bồi dưỡng CBCC của Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Nội vụ tổng hợp (trước ngày 20/7), đồng thời tổng hợp vào dự toán ngân sách năm kế hoạch của Bộ, cơ quan trung ương để gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

   Riêng đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan trung ương khi xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, đồng gửi Bộ Tài chính phải chi tiết theo những tiêu chí sau:

   - Đánh giá kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí năm trước;

   - Cơ quan chủ trì tổ chức các đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

   - Nội dung khoá đào tạo, bồi dưỡng;

   - Đối tượng CBCC dự kiến cử đi đào tạo;

   - Thời gian học tập tại nước ngoài;

   - Dự kiến cơ sở đào tạo;

   - Kinh phí dự kiến cho từng đoàn;

   - Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài;

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc lập dự toán ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ, cơ quan trung ương. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 139/2010/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn