Lập dự toán thu chi của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Ngày hỏi:25/08/2018

Cho tôi hỏi lập dự toán thu chi của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định như thế nào? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Kim Như - Đồng Nai

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập dự toán thu chi của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 180/2016/TT-BTC quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích do Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, chế độ tài chính hiện hành và quy định tại Thông tư này; Quỹ, Ban Quản lý Chương trình và các cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán chi đảm bảo hoạt động thường xuyên, chi đầu tư cơ sở vật chất và dự toán kinh phí chi cho hoạt động quản lý Chương trình chi tiết theo nội dung chi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Thông tư này, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

   Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xác định dự toán chi; trên cơ sở dự toán chi, giao số thu tương ứng cho từng đơn vị, đảm bảo tổng số thu được giao không vượt quá 5% tổng số doanh thu mà các doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ phải đóng góp vào Quỹ theo quy định trong năm kế hoạch.

   Dự toán thu, chi của Quỹ, Ban và các đơn vị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp vào dự toán thu, chi của Bộ Thông tin và Truyền thông và gửi Bộ Tài chính theo quy định.

   Trên đây là tư vấn về lập dự toán thu chi của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 180/2016/TT-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn