Lập kế hoạch thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính

Ngày hỏi:31/07/2019

Tìm hiểu về quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính. Ban biên tập cho tôi hỏi. Việc lập kế hoạch thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập kế hoạch thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính quy định tại Quyết định 1692/QĐ-BTC năm 2011 về Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   3.1. Mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra.

   Kế hoạch thanh tra phải xác định rõ những mục đích đạt được sau khi kết thúc thanh tra.

   3.2. Nội dung thanh tra.

   - Xác định những nội dung cần tiến hành thanh tra, trong đó xác định rõ nội dung trọng tâm: trọng điểm.

   - Xây dựng nội dung chi tiết cho từng nội dung thanh tra, phương pháp tiến hành: những nơi đến thanh tra, kiểm tra, xác minh; thời gian thực hiện cho mỗi nội dung.

   3.3. Thời kỳ thanh tra, thời hạn thanh tra, đơn vị đến thanh tra:

   - Thời kỳ thanh tra của toàn bộ nội dung hoặc cho từng nội dung cụ thể.

   - Thời hạn thanh tra.

   - Danh sách các đơn vị đến thanh tra, kiểm tra, xác minh.

   3.4. Tổ chức thực hiện:

   - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đoàn thanh tra thực hiện từng nhiệm vụ nêu tại Điểm 3.2, Mục B.

   - Giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho trưởng đoàn, tổ trưởng (nếu có).

   - Nêu nguyên tắc phối hợp và việc chấp hành các quy trình, quy chế.

   - Phân công chuẩn bị triển khai thanh tra.

   - Người giám sát và chỉ đạo đoàn thanh tra.

   3.5. Lực lượng thanh tra:

   Số lượng người tham gia thanh tra, bao gồm thành viên, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, tổ trưởng tổ thanh tra tại đơn vị và cộng tác viên (nếu có).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn