Lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người tại cơ sở ngoài công lập

Ngày hỏi:08/12/2017

Lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người tại cơ sở ngoài công lập được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Nhật hiện là công chức nhà nước đã về hưu hiện đang sinh sống tại Tp Đà Lạt, Lâm Đồng, có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể là việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người  tại cơ sở ngoài công lập được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp lý nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người tại cơ sở ngoài công lập quy định tại Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 6 Thông tư 104/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác, cụ thể như sau:

   1. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

   2. Thông tư này hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí đối với trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người đã hiến bộ phận cơ thể người; cơ sở y tế, cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến (sau đây viết tắt là cơ sở) trong năm phát sinh nhưng chưa có trong dự toán ngân sách được giao như sau:

   b) Đối với các cơ sở ngoài công lập:

   - Cơ sở ngoài công lập tham gia thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người đã hiến bộ phận cơ thể người; tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến có văn bản gửi Sở Y tế đề nghị hỗ trợ kinh phí đã chi theo chế độ quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Thông tư này, kèm Biểu tổng hợp kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác theo mẫu Biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Sở Y tế có trách nhiệm xem xét, tổng hợp kinh phí đã chi theo chế độ của các cơ sở ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý theo mẫu Biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, giải quyết theo quy định.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người tại các cơ sở ngoài công lập. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 104/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn