Lập, phân bổ dự toán cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia

Ngày hỏi:08/10/2018

Cho tôi hỏi lập, phân bổ dự toán cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia được quy định như thế nào? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Chân thành cảm ơn!

Minh Thư - Long An

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập, phân bổ dự toán cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   Việc lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia (sau đây gọi chung là cuộc Điều tra thống kê) thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn. Thông tư này hướng dẫn bổ sung một số nội dung như sau:

   1. Lập, phân bổ dự toán:

   Hàng năm, vào thời Điểm xây dựng dự toán ngân sách, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trên cơ sở quyết định tiến hành Điều tra thống kê và phương án Điều tra thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và quy định tại Thông tư này; cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức Điều tra thống kê xây dựng dự toán kinh phí Điều tra thống kê cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan gửi cơ quan chủ quản trực tiếp để gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   Việc phân bổ dự toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định tại Thông tư này.

   Trên đây là tư vấn về lập, phân bổ dự toán cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 109/2016/TT-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn