Lương cơ sở tăng thì lương người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có được điều chỉnh không?

Ngày hỏi:20/12/2018

Nếu lương cơ sở tăng lên 1,49 như vậy người lao động tại các doanh nghiệp có được điều chỉnh cho phù hợp không, nếu có thì sẽ được tính như thế nào? Trân trọng cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại kỳ họp thứ 6 khóa XIV thì từ 01/7/2019 lương cơ sở sẽ được tăng lên thành 1.490.000 đồng/tháng.

   Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP thì Mức lương cơ sở hiện nay áp dụng đến ngày 30/6/2019 là 1.390.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng tại Điều 2 Nghị định này.

   Do đó, khi lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng thì chỉ có những người lao động thuộc trường hợp nêu trên mới được điều chỉnh lương cho phù hợp. Còn những người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thông thường sẽ không ảnh hưởng, nếu được điều chỉnh lương thì doanh nghiệp sẽ căn cứ theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019).

   Theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2019 cụ thể như sau:

   Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng

   Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng

   Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng

   Vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn