Mở tài khoản giao dịch của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Ngày hỏi:25/08/2018

Mở tài khoản giao dịch của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định như thế nào? Ban tư vấn hãy giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

Hoài Lan - lan_*****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mở tài khoản giao dịch của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được quy định tại Điều 6 Thông tư 180/2016/TT-BTC quy định cơ chế tài chính để đảm bảo hoạt động thường xuyên và chi đầu tư cơ sở vật chất của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và chi cho hoạt động quản lý Chương trình viễn thông công ích do Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

   Quỹ và Ban Quản lý Chương trình thực hiện mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để phản ánh các nội dung thu chi, cụ thể như sau:

   1. Mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Quỹ và của Ban Quản lý Chương trình; ủy thác thanh toán các dự án thuộc Chương trình viễn thông công ích.

   2. Mở tài khoản tại Ngân hàng thương mại để:

   a) Thu các khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ theo quy định;

   b) Chi một số khoản chi đặc thù, gồm: Chi hoàn trả các khoản đã thu cho doanh nghiệp viễn thông (nếu có).

   3. Sau khi thu các khoản đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng thương mại, trong phạm vi 10 ngày làm việc, Quỹ có trách nhiệm làm thủ tục chuyển vào tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc Nhà nước.

   Trên đây là tư vấn về mở tài khoản giao dịch của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 180/2016/TT-BTC. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn