Mua sắm bằng kinh phí nhà nước được giao khoán có phải thông qua đấu thầu không?

Ngày hỏi:23/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Trọng linh hiện đang làm việc tại một công ty xây dựng. Có giả thiết sau tôi mong Ban biên tập giúp đỡ:

Đơn vị tôi đang thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ bao gồm kinh phí được khoán và không được giao khoán. Tôi được biết, kinh phí không được giao khoán phải thực hiện đấu thầu. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, việc mua sắm bằng kinh phí được giao khoán có cần thực hiện đấu thầu không và được quy định tại văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không loại trừ việc đấu thầu mua sắm đối với các khoản kinh phí giao khoán.

   Tại Điều 1 của Thông tư có quy định về đối tượng áp dụng như sau: Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) khi sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Thông tư này để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên. Và tại Thông tư này không loại trừ việc đấu thầu mua sắm đối với các khoản kinh phí giao khoán.


   Như vậy, đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thì việc mua sắm bao gồm cả kinh phí được giao khoán và không giao khoán, đều phải được được thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn