Mức chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

Ngày hỏi:25/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Lê Thành Công, tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, tôi được biết những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự sẽ được hưởng một khoản tiền bồi dưỡng nhất định. Vậy cho tôi hỏi: 

Mức chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 200/2016/TT-BTC quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án:

   + Chủ trì: 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

   + ối tượng khác: 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

   - Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản và các đối tượng khác được huy động tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết: 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin thắc mắc đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn