Mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày hỏi:18/12/2018

Hiện tại tôi đang công tác tại Ủy ban mặt trận Tổ quốc của địa phương, tôi đang tìm hiểu các các hoạt động thu chi của đơn vị. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì mức chi hoạt động cảu Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Thông tư 35/2018/TT-BTC quy định mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMT Tổ quốc Việt Nam như sau:

   1. Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh; Lãnh đạo Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện:

   a) Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

   - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 1,2 lần mức lương cơ sở.

   - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

   b) Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh:

   - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

   - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn: Bằng 0,8 lần mức lương cơ sở.

   c) Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện:

   - Trưởng Ban tư vấn: Bằng 0,15 lần mức lương cơ sở.

   - Phó Trưởng Ban tư vấn: Bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

   2. Mức chi hội nghị, hội thảo, công tác phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

   3. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản: Tối đa 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo.

   4. Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác: Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi kinh phí đã được giao.

   Trên đây là quy định về mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMT Tổ quốc Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn