Mức chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm khi có đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do Việt Nam đài thọ

Ngày hỏi:19/06/2017

Mức chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm khi có đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Đinh Văn Trường, hiện tại đang là nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Trong thời gian sống và làm việc tại đây, tôi đã thấy rất nhiều lần có đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Và trong đó, có một số lần tổ chức các buổi văn nghệ đón tiếp. Cho tôi hỏi, pháp luật quy định mức chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm khi có đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu quy định trên tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Đinh Văn Trường (truong*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm khi có đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam được quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2010/TT-BTC quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước do Bộ Tài chính ban hành. Cụ thể là:

   Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu đối ngoại của từng đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đón đoàn quyết định chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức; cụ thể như sau:

   - Chi văn hóa, văn nghệ:

   + Đối với khách hạng đặc biệt: Do Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong chương trình đón đoàn;

   + Đối với khách hạng A, B và C: Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong kế hoạch đón đoàn, nhưng tối đa mỗi đoàn chỉ chi xem biểu diễn nghệ thuật dân tộc 1 lần theo giá vé tại rạp hoặc theo hợp đồng biểu diễn;

   - Chi tặng phẩm:

   Tặng phẩm là sản phẩm do Việt Nam sản xuất và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, mức chi cụ thể như sau:

   + Đối với khách hạng đặc biệt: Do Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong chương trình đón đoàn;

   + Đối với khách hạng A:

   . Trưởng đoàn: Mức tối đa không quá 1.000.000 đồng/người;

   . Các đại biểu khác: Mức chi tối đa không quá 300.000 đồng/người;

   + Đối với khách hạng B:

   . Trưởng đoàn: Mức tối đa không quá 600.000 đồng/người;

   . Các đại biểu khác: Mức chi tối đa không quá 300.000 đồng/người;

   + Đối với khách hạng C:

   . Trưởng đoàn: Mức tối đa không quá 400.000 đồng/người;

   . Các đại biểu khác: Mức chi tối đa không quá 300.000 đồng/người.

   Trong đó:

   + Đoàn khách đặc biệt là đoàn khách có trưởng đoàn là một trong các vị sau: Nguyên thủ Quốc gia; Phó Nguyên thủ Quốc gia; Người đứng đầu Chính phủ đồng thời là Người đứng đầu Đảng cầm quyền có quan hệ chính thức với Đảng Cộng sản Việt Nam mang danh nghĩa Đoàn đại biểu Đảng – Nhà nước hoặc Đoàn đại biểu Đảng – Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Thượng Nghị viện; Chủ tịch Hạ Nghị viện; Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới; Chủ tịch Tổ chức liên Nghị viện các nước Đông Nam Á.

   + Đoàn khách hạng A là đoàn khách có trưởng đoàn là một trong các vị sau: Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội và những chức vụ tương đương như: Phó Chủ tịch Thượng Nghị viện; Phó Chủ tịch Hạ Nghị viện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên hiệp thanh niên và sinh viên thế giới; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ thế giới; Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên hiệp công đoàn thế giới; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên đoàn Cựu chiến binh…; Người kế vị Vua hoặc người kế vị Nữ Hoàng; Tổng thư ký Liên hợp quốc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chủ tịch hoặc Tổng thư ký các tổ chức liên Chính phủ (EU, EC, ASEAN, APEC)”; Chủ tịch hoặc Tổng thư ký các tổ chức tài chính quốc tế (WB, IMF, ADB, MIB, MBES); Chủ tịch ủy ban hỗn hợp.

   + Đoàn khách hạng B là đoàn khách có trưởng đoàn là một trong các vị sau: Bộ trưởng; Thứ trưởng và những chức vụ tương đương như: Chủ tịch Tổng Công đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ; Chủ tịch và tổng thư ký Ủy ban Olympic thế giới; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các nước…Khách là Phó tổng thư ký các tổ chức liên Chính phủ; cấp Phó Chủ tịch các tổ chức tài chính quốc tế (WB, IMF, ADB, MIB, MBES).

   + Đoàn khách hạng C là đoàn khách có trưởng đoàn là một trong các vị sau: Tất cả các khách từ cấp Vụ, Cục trở xuống và những chức vụ tương đương; phi công, hoa tiêu, các đoàn nghệ thuật và thể dục thể thao; Phó chủ tịch các tổ chức; Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic thế giới, Phó chủ tịch và Tổng thư ký Hội đồng thể thao Châu Á;

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về mức chi văn hóa, văn nghệ và tặng phẩm khi có đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo tại Thông tư 01/2010/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn