Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là bao nhiêu?

Ngày hỏi:10/08/2021

Sắp tới đây, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là bao nhiêu tiền? Quy định tại văn bản nào vậy ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 3 Nghị định 75/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về mức chuẩn trợ cấp ưu đãi như sau:

   1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

   2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn