Mục đích kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày hỏi:01/09/2017

Mục đích kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Thùy, sống tại Hà Nội. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực thi hành án. Tôi đang tìm hiểu về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Mục đích kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1269/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ thì mục đích của kế hoạt này là:

   a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ), các địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi cả nước.

   b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bộ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên phạm vi cả nước.

   Yêu cầu

   a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở trung ương là Bộ Tư pháp, ở địa phương là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

   b) Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ và các địa phương trên phạm vi cả nước.

   c) Có lộ trình triển khai cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được triển khai thi hành trên phạm vi cả nước.

   d) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Kế hoạch này.

   Trên đây là nội dung tư vấn về mục đích kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 1269/QĐ-TTg năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn