Mức đóng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Ngày hỏi:23/07/2009
Quy định nào hướng dẫn về mức đóng Quỹ đền ơn đáp nghĩa?

  Nội dung này được Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định đối tượng và mức đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thành phố. Mức đóng góp như sau:

   Số tiền đóng góp: (Tiền lương thực nhận hàng tháng/26 ngày) x 2

   Đối tượng vận động: Cán bộ công chức, Viên chức và Người lao động tại các cơ quan, đơn vị có thời gian làm việc từ 06 tháng trở lên.


  Nguồn:

  Website Sở Lao động thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn