Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương phải đảm bảo yêu cầu nào?

Ngày hỏi:22/09/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc cân đối thu chi ngân sách nhà nước, tôi được biết Ngân sách nhà nước bao gồm Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương. Trong trường hợp Ngân sách địa phương bị bội chi thì có thể dựa vay ngân sách trung ương. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương phải đảm bảo yêu cầu nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức dư nợ vay của ngân sách địa phương phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Khoản 6 Điều 5 Luật ngân sách nhà nước 2015, cụ thể như sau:

   - Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không vượt quá 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp;

   - Đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp;

   - Đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp nhỏ hơn hoặc bằng chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 20% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn