Mức phụ cấp tiền ăn cho giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước

Ngày hỏi:14/12/2017

Mức phụ cấp tiền ăn cho giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước được quy định như thế nào? Xin chào Qúy Ban biên tập, tôi là Thanh Bình, là cán bộ giảng dạy tại trường Trung cấp chính trị của tỉnh, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là mức chi thù lao cho giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước được quy định như thế nào? Văn bản pháp lý nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức phụ cấp tiền ăn cho giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước quy định tại Tiết 1.2 Khoản 1 Điều 3 Thông tư 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp, đảm bảo không vượt các mức chi tối đa được quy định dưới đây; đồng thời phải bảo đảm sắp xếp kinh phí để thực hiện theo đúng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CBCC được cấp có thẩm quyền giao và trong phạm vi dự toán được phân bổ, cụ thể như sau:

   ...

   1.2) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên:

   Tuỳ theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng CBCC quyết định chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên nhưng tối đa không vượt quá mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản của Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về mức phụ cấp tiền ăn cho giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 139/2010/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn