Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bao nhiêu?

Ngày hỏi:03/08/2019

Theo quy định mới nhất thì mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 4 Nghị định 67/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/9/2019) quy định mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như sau:

   "Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được phép khai thác. Đối với từng nhóm, loại khoáng sản được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này."

   Như vậy, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm giá trị nguyên khai thác của khu vực khoảng sản được phép khai thác.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn