Mức trợ cấp mai táng phí khi người cao tuổi nhận trợ cấp hàng tháng qua đời

Ngày hỏi:06/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trường hợp người cao tuổi nhận hàng tháng qua đời, thân nhân tổ chức mai táng sẽ được nhận bao nhiêu tiền trợ cấp mai táng phí? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP, có quy định về những đối tượng sau khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng: Trong đó có.

   - Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

   -Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

   -Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

   -Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.

   Mức hỗ trợ chi phí mai táng bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội

   Và theo quy định tại Nghị định trên thì: Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.

   Theo đó, mức trợ cấp mai táng phí khi người cao tuổi chết là 270.000* 20 = 5.400.000 đồng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn