Mức trợ cấp tiền tuất cho thân nhân người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 1945 từ trần?

Ngày hỏi:28/08/2019

Cho tôi hỏi, theo quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam thì mức trợ cấp tiền tuất cho thân nhân người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 1945 từ trần hiện nay là bao nhiêu?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ phụ lục I Nghị định 58/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/08/2019) quy định về Mức trợ cấp tiền tuất cho thân nhân người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 1945 từ trần cụ thể như sau:

   PHỤ LỤC I

   MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁC MẠNG
   (Kèm theo Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ)

   Đơn vị tính: nghìn đồng

   A. MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HÀNG THÁNG

   TT

   Đối tượng người có công

   Mức trợ cấp, phụ cấp

   Trợ cấp

   Phụ cấp

   2

   Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

   1.679

   - Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần

   911

   Mặt khác căn cứ Khoản 3 Điều 3 Nghị định 58/2019/NĐ-CP có quy định về hiệu lực thi hành theo đó:

   ...

   3. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì Mức trợ cấp tiền tuất cho thân nhân người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám 1945 từ trần hiện nay là 911.000 đồng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn