Mức trọng yếu kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng về định lượng

Ngày hỏi:06/09/2019

Theo tôi được biết vừa có quyết định mới quy định về Ban biên tập có thể nêu đại khái mức trọng yếu kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng về định lượng là gì không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 6 Hướng dẫn kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN (Có hiệu lực từ 06/10/2019) quy định mức trọng yếu kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng về định lượng, cụ thể như sau:

   Mức trọng yếu thực hiện là mức giá trị do KTVNN xác định ở mức thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể BCTCNH, nhằm giảm khả năng sai sót tới mức thấp hợp lý để tổng hợp ảnh hưởng của các sai sót không được điều chỉnh và các sai sót không được phát hiện không vượt quá mức trọng yếu đối với tổng thể BCTCNH. Trong trường hợp liên quan đến mức trọng yếu đối với khoản mục cần lưu ý, mức trọng yếu thực hiện cũng được xác định để làm giảm khả năng xảy ra các sai sót không được điều chỉnh hoặc không được phát hiện trong khoản mục đó tới mức thấp có thể chấp nhận được.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn