Người bị truất quyền tham gia đấu giá có được nhận lại tiền đặt trước không?

Ngày hỏi:11/10/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về lĩnh vực đấu giá tài sản, tôi có chút thắc mắc mong được anh chị giải đáp. Đối với người bị truất quyền tham gia đấu giá thì có được trả lại tiền đặt trước hay không? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

   - Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

   - Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật này;

   - Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này;

   - Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật này;

   - Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này.

   Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016 như sau:

   a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

   b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

   c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

   d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

   đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

   Bên cạnh đó tại Khoản 7 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định: Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, tổ chức đấu giá tài sản không được quy định thêm các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong Quy chế cuộc đấu giá.

   Như vậy, người bị truất quyền tham gia đấu giá quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản 2016 như phân tích ở trên sẽ không được trả lại tiền đặt trước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn