Người lao động đã nghỉ hưu có phải đóng Quỹ phòng chống thiên tai không?

Ngày hỏi:27/05/2020

Đang hưởng hưu trí có phải đóng quỹ phòng chống thiên tai hàng năm không? Mong sớm nhận phản hồi thắc mắc nói trên.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người lao động đã nghỉ hưu có phải đóng Quỹ phòng chống thiên tai không?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 5 Nghị định 94/2014/NĐ-CP, có quy định về đối tượng đóng quỹ phòng chống thiên, cụ thể như sau:

   - Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn:

   Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

   - Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

   + Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

   + Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

   + Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

   Như vậy, nếu người lao động đang nghỉ hưu mà tiếp tục ký hợp đồng lao động thì phải đóng Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định.

   Còn nếu người lao động đang nghỉ hưu, đã hết tuổi lao động không làm việc cho đơn vị, cơ quan nào thì sẽ không phải đóng Quỹ phòng chống thiên tai.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn