Người thi hành công vụ gây án oan bồi thường thế nào?

Ngày hỏi:07/11/2013
Hỏi: Trong vụ việc của ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan hơn 10 năm, thì trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại đó sẽ như thế nào thưa ông? Trần Hải Yến (Thanh Xuân, Hà Nội)
  • Theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009, trường hợp của ông Nguyễn Thanh Chấn, sau khi Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội bồi thường thiệt hại cho ông Nguyễn Thanh Chấn (tiền bồi thường sẽ lấy từ Ngân sách Trung ương), sau đó sẽ tiến hành thành lập Hội đồng xem xét, đánh giá để đánh giá mức độ thiệt hại; mức độ lỗi; xác định điều kiện kinh tế của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại;

   Thành phần của Hội đồng xem xét, đánh giá mức độ thiệt hại bao gồm lãnh đạo của cơ quan hoặc các cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

   Hội đồng sẽ họp để đưa ra mức hoàn trả cụ thể đối với cá nhân người thi hành công vụ gây ra lỗi thiệt hại để họ có nghĩa vụ hoàn trả cho Ngân sách Nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

   Việc hoàn trả lại được thực hiện căn cứ vào: Mức độ lỗi của người thi hành công vụ; Mức độ thiệt hại đã gây ra; Điều kiện kinh tế của người thi hành công vụ.

   Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì cơ quan có trách nhiệm bồi thường quyết định họ phải hoàn trả một khoản tiền nhất định, nhưng tối đa không quá 36 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả.

   Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự do việc thực hiện hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại đó thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường ông Nguyễn Thanh Chấn theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự.

   Trong trường hợp người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại thì mức hoàn trả tối đa không qua 3 tháng lương của họ tại thời điểm quyết định việc hoàn trả.

  Nguồn:

  Ủy ban An toàn giao thông quốc gia
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn