Người ứng cử đại biểu Quốc hội có cần kê khai tài sản không?

Ngày hỏi:26/02/2020

Tôi là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Vào nhiệm kì Quốc hội tới tôi có ý định tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội. Như vậy, trước khi ứng cử tôi có cần phải thực hiện kê khai tài sản không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định về các đối tượng phải kê khai tài sản như sau:

   - Cán bộ, công chức.

   - Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

   - Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

   - Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

   => Như vậy khi bạn ứng cử vào đại biểu Quốc hội bắt buộc bạn phải thực hiện kê khai tài sản theo quy định.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn