Nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày hỏi:15/07/2017

Nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm những gì? Xin chào các chuyên gia của Ngân hàng Hỏi - đáp pháp luật, tôi tên là Minh Vương, hiện tại đang làm cộng tác viên tại Phòng Giáo dục và đào tạo TX Phú Lâm, tỉnh Phú Yên, có vấn đề thắc mắc muốn nhờ các chuyên gia tư vấn. Tôi muốn tìm hiểu về tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập như các trường Đại học hiện nay, nên có thắc mắc là nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được lấy từ đâu? Mong các chuyên gia tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! (minhvuong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 chính thức có hiệu lực. Theo đó, tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.

   Đối với vấn đề bạn thắc mắc, Khoản 1 Điều 50 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 quy định nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

   a) Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao theo quy định áp dụng đối với cơ quan nhà nước tại Điều 29 của Luật này;

   b) Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật;

   c) Tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 để hiểu rõ nội dung này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn