Nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày hỏi:17/10/2018

Cho tôi hỏi nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm những gì? Tôi cần tìm hiểu về vấn đề này để phục vụ cho nhu cầu công việc. Cảm ơn Ban tư vấn rất nhiều!

Mạnh Hùng - Tiền Giang

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Điều 5 Thông tư 31/2016/TT-BNNPTNT quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, theo đó:

   1. Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm (bao gồm cả nguồn điều chỉnh, bổ sung trong năm).

   2. Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu trong trường hợp thực hiện theo hình thức không hình thành dự án đầu tư.

   3. Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Vay nợ, viện trợ không hoàn lại được cân đối trong chi thường xuyên ngân sách nhà nước; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thuộc ngân sách nhà nước (trừ trường hợp Điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác).

   4. Nguồn thu từ phí, lệ phí được sử dụng theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

   5. Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập.

   6. Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có).

   Trên đây là tư vấn về nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Thông tư 31/2016/TT-BNNPTNT. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn