Nguồn kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được quy định thế nào?

Ngày hỏi:07/04/2020

Liên quan đến chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, cho mình hỏi: Nguồn kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài lấy từ đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 07/2020/TT-BTC thì nội dung này được quy định như sau:

   Kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài gồm:

   1. Ngân sách nhà nước cấp nhằm đảm bảo các hoạt động thường xuyên, hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

   2. Các khoản thu phí, các khoản thu hợp pháp khác được để lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ về nguồn kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn