Nguồn kinh phí thực hiện để chế độ hỗ trợ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác

Ngày hỏi:18/12/2018

Nguồn kinh phí thực hiện để chế độ hỗ trợ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không?

Mong sớm nhận được sự phản hồi.

Xin cảm ơn! (Quốc Doanh)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguồn kinh phí thực hiện để chế độ hỗ trợ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác được quy định Điều 4 Thông tư 104/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành với nội dung như sau:

   Nguồn kinh phí thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ, chế độ tổ chức tang lễ, mai táng di hài do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn vận động, đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung trả lời về nguồn kinh phí thực hiện để chế độ hỗ trợ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Thông tư 104/2017/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn