Nguồn kinh phí thực hiện dự toán biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục

Ngày hỏi:30/08/2019

Anh chị cho tôi hỏi Nguồn kinh phí thực hiện dự toán biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục theo quy định mới hiện nay như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 51/2019/TT-BTC (có hiệu lực 30/9/2019) thì Nguồn kinh phí thực hiện dự toán biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục như sau:

   1. Ngân sách địa phương.

   2. Kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   3. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục và đào tạo; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa khác.

   Trên đây là quy định về nguồn kinh phí thực hiện dự toán biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT