Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Ngày hỏi:25/09/2017

Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Phong hiện đang là một sĩ quan công an, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp nhu sau: Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định nội dung này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguồn thu của Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam được quy định tại Điều 3 Thông tư 147/2015/TT-BTC về quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành như sau:

   1. Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp bằng tiền, hiện vật, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước dưới hình thức ủng hộ, hợp đồng tặng, cho tài sản, hiến tặng, di chúc của người để lại tài sản hoặc các hình thức khác vào Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

   2. Thu từ các nguồn theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 5 Quyết định số 356/QĐ-TTg.

   Và tại Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 5 Quyết định số 356/QĐ-TTg có quy định như sau:

   2. Thu từ vốn ODA không hoàn lại, viện trợ phi chính phủ nước ngoài (nếu có).

   3. Thu từ ủng hộ có mục đích, địa chỉ cụ thể để thực hiện mục tiêu theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

   4. Thu từ lãi tiền gửi.

   5. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nguồn thu của Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 147/2015/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn